Background Image

TRACKER KARTOR

Responsive image

TRACKER KARTOR

Vår målsättning är att ha marknadens bästa och mest kompletta kartsystem. I licensen ”Tracker Hunter” ingår samtliga kartor, samt Ortofoto över hela Sverige. Dessutom ingår kartor till Norge och Finland plus till ett stort antal övriga länder. Inga extra kostnader tillkommer.

En viktig detalj är att våra kartor alltid är aktuella. Som exempel kan nämnas att i samma stund som lantmäteriet daterar upp med nya vägar och fastighetsgränser, så får Tracker användare tillgång till dessa.

När kunden tankar ner en karta till sin telefon så hämtas den direkt från kartleverantörens server. Vår målsättning är att vi skall vara bäst i allt.

SÅ HÄR DATERAR DU UPP DINA BEFINTLIGA KARTOR

• Tryck på fyrkanten mellan + och – • Välj ”datera upp kartrutor”
• Svara “ja” på frågan

De kartrutor som du ser på skärmen dateras upp och ersätts av nya direkt från kartleverantörens server.

Screenshot
Screenshot

UTZOOMAD TERRÄNG- KARTA

En renodlad utzoomadtopografisk karta. Deskuggningar av höjder som fanns föregående år är borttagna, allt för att göra kartvyer över stora områden renare och tydligare. Bäckar är bredare och färgmässigt starkare.

INZOOMAD TERRÄNGKARTA

Kartvy med skuggning av berg och höjder, detta för att göra bilden mer levande och spännande. Höjderna har vi förstärkt med tydligare höjdkurvor samt nytt för i år är att höjdskillnaden var 10:onde meter står att läsa med siffror. Bäckar är bredare och färgmässigt starkare, våtområden och myrar, är streckade.

Screenshot
Screenshot

FASTIGHETS KARTA

Som inzoomad terrängkarta plus markeringar för fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar.

ORTOFOTO (FLYGFOTO)

Ortofoto är ett flygfoto med markerade fastighetsgränser och höjdkurvor. Att Ortofototär ett flygfoto och ingensatelit bild är viktigt att informera om. Vi har konstaterat att större delen av våra användare mestadels använder Ortofotot när de jagar. Vi är ensamma om att kunna erbjuda denna ”kartbild”.

Screenshot
Screenshot

FJÄLLINFORMATION

All information, som exempelvis skoterlederoch information som finns på ”fjällkartan”, finns även
i ett av våra kartlager. Detta kan vara en viktig kartinformation då det ofta i fjällvärlden kan vara svårtatt finna fasta punkter attorientera sig efter.