Background Image

Licenskampanj

Till dig som redan är Trackeranvändare

Responsive image

Licenskampanj

Din licens gratis!

• Värvaenkompisochfådinlicens för halva priset.

• Värvatvåkompisarochfådin licens gratis.

Vänd dig till en trackeråterförsäljare se www.tracker.se

(Gäller kompisar som tidigare inte haft Tracker i någon telefon).

Gäller före 31/12-2018

Nu sänker vi priset från 895:- till 745:-

De senaste årens framgångar gör att vi nu kan sänka priset på en Tracker Hunter årslicens.

I licensen ingår terräng- och fastighetskarta, samt fjällinforma- tion och flygfoto för hela Sverige. Plus kartor över Norge och Finland samt ett stort antal övriga länder.

Screenshot