Spolu: 0,00 €

Tracker je komunikačný systém pre poľovníkov a ďalších outdoorových nadšencov, ktorý pozostáva z GPS obojku pre psa, sledovacej aplikácie a Tracker Live™ Cloud servisu. Tracker poskytuje spoľahlivé sledovanie psov a Vašich priateľov v reálnom čase na kvalitných terénnych mapách, satelitných mapách alebo cez kompas a komunikáciu v rámci skupiny.

Tracker Hunter for iPhone príde nová aktualizácia

Dôležitá informacia pre iOS zákaznikov:

Vážení zákazníci Tracker Hunter for iPhone aplikácii:

pripravujeme dôležitú aktualizáciu pre Tracker Hunter for iPhone - aplikáciu, ktorá bude teraz ešte bezpečnejšia a výkonnejšia pre Tracker Live služby. Ďalej sme opravili niekoľko chýb z predošlích verzií.
 
Aktualizácia bude zprístupnená 23.8.2017 okolo 23:00. Po zverejnení aktualizácie:

  1. Nová verzia (Verzia č. 1.23) bude zprístupnená v App Store a funguje normálne hneď po aktualizácii.
  2. Staršie verzie prestanú fungovať

Aktualizácia prebehne zvyčajne automaticky, pokiaľ máte zapnutú automatickú aktualizáciu aplikácií. Ak automatickú aktualizáciu nemáte, musíte navštíviť AppStore a aktualizáciu manuálne potrvdiť.